Üye Girişi

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Kişisel verileriniz, Kvkk Metni kapsamında işlenmektedir. “Kayıt Ol” butonuna basarak Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Hizmet Sözleşmesi

REZERVASYON BİLGİLERİ

Voucher :   Tarih :
Rezervasyon Sahibi :   Telefon No : 
Adres :   E-Posta : 

SATIŞ ve REZERVASYON OFİSİ

  

 

OTEL BİLGİLERİ

Odalara giriş saati 14:00 , Çıkış Saati ise 12:00’dir.

Müşteri Hizmetleri: 0242 777 14 14

Lütfen Rezervasyon Değişikliği, İptal ve İade konularında müşteri hizmetleri hattını arayınız.

MESAFELİ SATIŞ & HİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. UYGULAMA:

 • 1.1. Müşteri belirtilen tarihler arasında konaklama yapacaktır. Müşteri konaklama süresini uzatmak isterse, talebini veödemesini yaptıktan sonra konaklama süresi uzatılabilir.
 • 1.2. Başka türlü belirtilmedikçe, kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalarile kesici delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvanın tesislere sokulması yasaktır.
 • 1.3. Müşterinin tesislerdeki konaklama esnasında meydana gelebilecek her türlü hırsızlık, kayıp ve hasarından ACENTAsorumlu değildir.
 • 1.4. Müşterinin otele giriş saati 14.00’ten sonradır. Otelden çıkışı en son saat 12.00’dir.

MADDE 2. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME:

 • 2.1.Sözleşme bedeli KDV dâhil olarak,  TL'dir.

Ödeme Şekli: Yukarıda Belirtilmiştir.

 • 2.2. Bu bedele, rezervasyonda, ayrı ayrı belirtilen tüm hizmetler dâhildir. Belirtilmemiş hizmetler ve otelde alınacakekstra ürün ve hizmetler extra ücrete tabidir.
 • 2.3. Müşteri, rezervasyon tutarının %100 'ünü ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 3. SÜRE ve FESİH:

 • 3.1. Müşteri ödemesini yaptığı rezervasyonla ilgili değişiklik isteğini 15 gün önceden yazılı olarak belirtmediği sürece işbusözleşmede yazılı konaklama şekilleri geçerlidir.
 • 3.2. Acente gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydı ile ilan ettiği veya kayıt aldığı otel rezervasyonunukısmen veya tamamen değiştirip veya iptal edebilir. Bu durumda müşterinin tazminat hakkı doğmaz.
 • 3.3. Müşteri, belgelenmiş mücbir sebepler (ölüm, kaza vb. tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir raporile belgelemeleri) dışında kalan bir sebepten doğan iptal veya iade talepleri için, son 30 güne kadar %70 iade. Son 15 gün kala %65'ı iade, son 7 gün kala %50 iade yapılır. Son 3 gün kala herhangi bir iade yapılmaz. Otelin müşahitliğine göre tarih değişikliği yapılır veya ileri ve önceki bir tarihte fiyat değişikliği varsa, rezervasyon yeni fiyat üzerinden tekrar güncelleştirilir ve ertelenir. Bu hususta TURSAB mevzuatı ve Uluslararası NO-SHOW kurallarını taraflar kabul eder.
 • 3.4. Müşteri, rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarınıve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile rezervasyon tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar DEĞİŞİKLİK talep etmesi halinde güncel olan fiyatlardan işlem yapılacağını kabul ve taahhüt eder. Bu hususta TURSAB mevzuatı ve Uluslararası NO-SHOW kurallarını taraflar kabul eder.
 • 3.5. Charter veya tarifeli uçuşlarda Acente, havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 LaheyProtokolüne tabidir. Uçuş öncesinde uçuş saatleri ve parkur değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 24 saat önce teyit edilmesi gerekmektedir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan ACENTA sorumlu tutulamaz. Uçak Bileti iptallerinde, Havayollarının iptal koşulları geçerlidir.
 • 3.6. Müşteri, yaptırdığı otel rezervasyonunu, konaklama tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar istediği kişiyedevredebilir. Devir alan müşteri bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir eden ile müteselsilsen sorumludur.

MADDE 4. MÜCBİR SEBEPLER:

 • 4.1. İşbu sözleşmede belirtilen Otel rezervasyonu tarihleri arasında, başlangıcında veya öncesinde meydana gelebilecekdoğa olayları, toplumsal olaylar, uluslararası ilişkiler, teknik arızalar, grev ve protesto gibi ve otelin hizmetinin eksik veya hizmet vermemesinden dolayı olaylardan doğan durumlarda acente sorumlu tutulamaz.

MADDE 5. DİĞER HÜKÜMLER:

 • 5.1 İşbu sözleşme, münhasıran otel rezervasyonuna ilişkin olup, acente müşterinin kesin rezervasyon talebini alarak busözleşmeyi imzasına veya sesli imzasına müteakip, öngörülen konaklama tesisi nezdinde müşterinin kesin rezervasyonunu gerçekleştirerek konaklama tesisinden rezervasyon teyidini almakla, sözleş mesel mükellefiyetini yerine getirmiş olur. Kesin rezervasyonun acente tarafından sağlanmasından sonra, rezervasyonun gerçekleşmesinde konaklama tesisi yahut müşteriden kaynaklanacak sorunlarda, acentenin mesuliyeti yoktur. Böyle bir problemin mevcudiyetinde, müşteri, konaklamada doğacak evsaf değişiklikleri veya eksiklikleri hususunda, yalnızca konaklama tesisi işletmecisine müracaat edeceğini, acenteden herhangi bir talebi olmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • 5.2. Müşteri konaklama esnasında her hangi bir durumdan dolayı şikâyetçi olması halinde, hizmeti kısmen veya sonunakadar kullanması durumunda, herhangi bir tazminat veya bedel iadesi talep etmemeyi kabul eder.
 • 5.3 Müşteri otel rezervasyonu tarihi içerisinde, otelde aldığı hizmetten şikâyetçi olursa ve ayrılmak isterse bunubulunduğu otel ve acenteye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Acente, müşterinin rezervasyonu için yapmış olduğu ödemeyi otelden geri alabilir ise müşteriye iade ödemesini yapacaktır.
 • 5.4. Acente, rezervasyon yapmayı vaat ettiği konaklama tesisinin vasıfları ve yıldızlaması ile konaklama tesisindeöngörülen hizmetler ile ilgili bilgiyi, konaklama tesisinin beyanına ve broşürlerine dayanarak ilan etmiş olup, konaklama tesisinin, ilan ve deklarasyonlarında yer alan evsafta ve yıldızlama standartlarında hazır bulundurulmamasından dolayı, acentenin mesuliyeti mevcut değildir. Bu mesuliyet münhasıran konaklama tesisinin mesuliyeti olup, müşteri bu standart eksikliği yahut hizmet kusurlarından dolayı münhasıran konaklama tesisine karşı talep ve tazmin hakkına sahip olduğunu kabul beyan eder. Konaklama tesisinin öngörülen standartları taşımaması veya konaklama başlayacağı tarihte bu standartlarda hizmet verebilecek durumda olmaması halinde, acente müşteriyi aynı standartlarda, aynı civarda bir başka konaklama tesisinde konaklatmak üzere, rezervasyon yaptırmak ve konaklatmak hakkını haizdir. Müşteri böyle bir değişikliği kabullenmez ise, rezervasyon toplam bedelinin %35 inin kendisinden tenzilini kabul beyan eder.
 • 5.5. Seyahat sigortası hizmeti satın alan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatınkapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acente bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
 • 5.6. Müşteri bu otel rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi aldıktansonra bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını taahhüt eder ve otelde aldığı hizmet eksikliği ve ayıplı maldan dolayı doğacak şikâyetlerinden dolayı acenteyi sorumlu tutamaz.
 • 5.7. Müşteri bu otel rezervasyonu sözleşmesini, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile alarak her hangi bir sebeptendolayı imzalayamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel rezervasyonu sözleşmesini yukarıdaki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir.
 • 5.8. Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile acentede kalan kopyası arasında çelişki olursa acentede kalan kopyakayıtları esas alınacaktır. Taraflar arasında her türlü, e-posta, faks mesajlaşmaları kat'i delil niteliğinde sayılacak olup, şirket kayıtları esas teşkil edecektir. Taraflar bildirdikleri adreslerinin ve telefonlarının her türlü iletişim ve tebliğe yarar adresleri ve telefonları olduğunu kabul etmiş olup, bu adres ve telefonlarda herhangi bir değişikliğin diğer tarafa yazılı bildirimi yapılmadığı müddetçe, bildirilen adres ve telefonlara yapılacak her türlü tebliğ ve bildirimlerin kendilerine yapılmış olacağını kabul beyan ederler.
 • 5.9. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümü için, taraflar TÜRSAB Tahkim Kurulunun tahkim yetkisini berabercebelirlemiş ve kabul etmiş olup, gerek tüketici sorunları hakem heyetleri gerekse tüketici mahkemeleri nezdinde müracaatta bulunulmayacağı ve evvelemirde meselenin tahkim sureti ile halli cihetine gidileceği hususunda mutabıktırlar. Tahkim kararlarına ve sair itirazların halline ilişkin açılacak dava ve icra takiplerinde MANAVGAT Mahkeme ve icra müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 6. TAHSİLAT:

 • 6.1 Bu belge ile SİDE TATİLİA TURİZM SEYAHAT OTELCİLİK TİC.LTD. ŞTİ’ den Tarafıma ait olan kredi kartı ilerezervasyon bedelini tahsil etme yetkisi veriyorum. Borcumun kredi kartı hesabımdan tahsil edilememesi halinde kredi kartı faiz oranı üzerinden vade farkı ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder, adımıza düzenlenmiş 3 sayfa olan toplam 6 maddelik bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, kabul ediyorum.

Adı Soyadı:                                                                         ONAY

TC Kimlik No:                                        Elektronik ortamda imza altına alınmıştır.